Noteikumi

1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Šis dokuments ir pirkšanas un pārdošanas līgums starp UAB “Eko pirk”, juridiskas personas kods 302454360, Mokslininkų 6A, Vilnius, (Pārdevējs) un jūs (turpmāk- Pircējs), par precēm (turpmāk - Preces), kas norādītas elektroniskās tirdzniecības interneta vietnē www.AmritaPlanet.lv , iegūšanu.

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, ievērojot likuma prasības. Noteikumu grozījumi stājas spēkā to publicēšanas dienā. Ja Pircējs iegādājas preces pēc jauno noteikumu publicēšanas, tas nozīmē, ka viņš piekrīt jaunajiem noteikumiem.

1.3 Bojājuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešus zaudējumus saskaņā ar šiem noteikumiem un Lietuvas Republikas likumiem.

2. Personas datu aizsardzība

2.1 Pārdevējs apņemas saglabāt konfidencialitāti un neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, kas nav tieši saistītas ar Pārdevēja sniegtajiem pakalpojumiem, izņemot Lietuvas Republikas noteiktos gadījumus.

2.2. Pircēja sniegtos personas datus var izmantot tiešā mārketinga nolūkos, ja Pircējs piekrīt saņemt jaunumus, atzīmējot izvēles rūtiņu “Es piekrītu saņemt Amrita Planet jaunumus”.

3. Pircēja tiesības

3.1 Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkuma - pārdošanas līguma, kas noslēgts ar pārdevēju, rakstiski paziņojot Pārdevējam (pa e-pastu, norādot atdodamo preci un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 7 (septiņas) darba dienas no preces piegādes dienas, tikai tad, ja precei ir trūkumi vai tā ir bojāta.

3.2 Noteikumu 3.1. punktā, Pircējs var izmantot tiesības tikai tad, ja Pircējs nav sabojājis preci vai nav būtiski mainījis tās izskatu, kā arī nav to izmantojis.

3.3 Pircējam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret viņa personas datu apstrādi vai atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, noklikšķinot uz atteikšanās saites e-pastā, kuru jums nosūtījām vēstulē, paziņojot par to uz e-pastu info@ekopirk.lt

4. Pircēja pienākumi

4.1. Pircējam ir jāmaksā par precēm un jāpieņem tās šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.2 Pircējs apņemas reģistrācijas veidlapā sniegt pareizus datus. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nesniedz precīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādām tā sekām.

4.3 Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja Veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas piesakās interneta iepirkšanās centrā, izmantojot Pircēja pieteikumvārdu, Pārdevējs izturas pret šo personu kā Pircēju.

5. Pārdevēja tiesības

5.1. Ja Pircējs mēģina apdraudēt Pārdevēja darba stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvilietot Pārdevēja pakalpojumus un izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja reģistrāciju.

5.2. Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu bez iepriekšēja paziņojuma Pircējam, ja Pircējs, izvēlējies Noteikumu 6.5.1., 6.5.3., 6.5.4., noteiktos maksājuma veidus, nesamaksā par precēm, izmantojot 3 (trīs) darba dienas.

6. Preču cenas, pirkšanas un apmaksas kārtība

6.1 Preču cenas ir norādītas euro ar PVN.

6.2. Preces var iegādāties tikai Pārdevēja interneta veikalā www.AmritaPlanet.lv

6.3. Telefoniski, caur e-pastā vai pēc ierašanās UAB „Eko Pirk“ birojā, adresē Rumbulas iela 7, LV-1035, Rīga, pirkšanas un pārdošanas darījumi netiek noslēgti šādā veidā.

6.4. Pircējam ir tiesības interneta veikalā pasūtītās preces izņemt UAB "Eko Pirk" birojā, Mokslininkų 6A, Viļņā, 3 darba dienu laikā.

6.5. Pircējs apmaksā preces vienā no šiem veidiem:

6.5.1. Interneta banka.

6.5.2. Skaidrā naudā piegādes laikā Venipak kurjeram.

6.5.3. Bankas pārskaitījums ir priekšapmaksa, kad Pircējs pēc pasūtījuma iesniegšanas pārskaita naudu uz Pārdevējabankas kontu. Maksājot šādā veidā Pircējs apņemas veikt apmaksu nekavējoties. Preču nosūtīšana sākas tikai pēc tam, kad ir saņemts maksājums par precēm. No apmaksas saņemšanas brīža tiek sākts skaitīts preču piegādes termiņš.

6.5.4 Ierodieties saņemt pasūtītās preces UAB E„Eko Pirk“ birojā, Mokslininkų 6A, Viļņā.

7. Preču piegāde

7.1 Pārdevējs apņemas piedāvāt Pircējam analogu produktu vai pēc iespējas līdzīgāku produktu pēc tā īpašībām, ja īpašu apstākļu dēļ nespēj piegādāt pasūtīto produktu Pircējam. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogu vai līdzīgu preci, Pārdevējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudu, ja ir veikta priekšapmaksa.

7.2. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis. Pārdevējs neatbild par piegādes kavēšanos trešo personu vainas dēļ, kas piegādā sūtījumus.

7.3 Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces un preces ir piegādātas uz norādīto adresi un, pamatojoties uz citiem pircēja sniegtajiem datiem, pircējs nav tiesīgs celt pretenziju pret pārdevēju par preču piegādi nepiemērotai personai.

7.4 Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam 1-3 darba dienu laikā. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējam nav nepieciešamo preču noliktavā, un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču trūkumu. Tajā pašā laikā Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos piegāde var kavēties neparedzētu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādi.

7.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas savlaicīgi Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

7.6. Preču piegādes laikā Pircējs kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi pārbauda sūtījuma stāvokli. Pēc tam, kad pircējs ir saņēmis rēķinu (pavadzīmi) vai citu piegādes kvīts dokumentu, sūtījums tiek uzskatīts par piegādātu atbilstošā stāvoklī. Ja pamanāt, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts, Pircējam tas ir jāpiezīmē rēķinā (piegādes pavadzīmē) vai citā sūtījuma piegādes un pieņemšanas dokumentā un, Pārdevēja vai viņa pārstāvja klātbūtnē, jāsastāda brīvā formā sūtījuma pārkāpuma akts. Ja Pircējs neveic šādas darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības Pircējam par Preču bojājumiem, ja šādi bojājumi radušies iepakojuma bojājuma dēļ, kuru Pircējs nav pamanījis saskaņā ar iepriekšminēto kārtību.

7.7 gadījumā, ja pircējs saskaņā ar šo noteikumu 4.2. punktu atsakās no pirkšanas - pārdošanas līguma, viņš ir atbildīgs par visām tiešajām izmaksām, kas radušās, atgriežot preces Pārdevējam. Šī Pārdevēja izdevumu summa tiks atskaitīta no naudas atmaksas, kas Pircējam samaksāta par preci (-ēm). Ja ieskaits neaptver visu Pārdevēja prasību, t.i. Preču atgriešanas izmaksas Pārdevējam pārsniedz atgrieztās (-o) preces (-u) vērtību, Pircējs apņemas samaksāt Pārdevējam atlikušo summu 15 dienu laikā.

7.8 Saņemot preces Veikalā juridiskajā adresē Mokslininkų 6A, Viļņa, preces jāizņem 3 darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, ka preces ir gatavas saņemšanai.

8. Preču kvalitātes garantija un piemērots glabāšanas termiņš

8.1 Katras Veikala pārdotās preces raksturojums ir norādīts katras preces aprakstā.

8.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka veikalā esošās preces Pircēja izmantotā displeja īpašību dēļ var neatbilst faktiskajam preču lielumam, formai un krāsai.

8.3. Pārdevējs uz noteiktu laiku garantē noteiktu preču kvalitāti, kuru īpašie noteikumi un nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos.

8.4. Gadījumos, kad likumi nosaka noteiktu preču glabāšanas laiku, Pārdevējs apņemas šādas preces Pircējam pārdot tā, lai viņam būtu reāla iespēja šādas preces izmantot pirms derīguma termiņa beigām.

9. Preču atgriešana un maiņa

9.1. Atbilstošas kvalitātes pārtikas preces nav iespējams aizstāt vai atgriezt

9.2. Ja pircējam tika pārdota sliktas kvalitātes pārtikas prece, pirms preču derīguma termiņa beigām pircējam ir tiesības:

9.2.1 pieprasīt, lai prece tiktu aizstāta ar līdzvērtīgas kvalitātes preci.

9.2.2 attiecīgi samazināt cenu

9.2.3 atgriezt preci pārdevējam un pieprasīt atpakaļ samaksāto naudu par precēm.

9.3. Saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksu un 2001. gads 11. jūnija Lietuvas Republikas valdības lēmumu apstiprinātajiem noteikumiem nemaina vai neatgriež šādas kvalitātes preces:

9.3.1. preces, kas izgatavotas pēc patērētāja īpašajām specifikācijām, kas nav saliekamās un kuras tiek izgatavotas pēc patērētāja izvēles vai norādījumiem, vai kuras ir skaidri pielāgotas patērētāja personīgajām vajadzībām;

9.3.2. ātri bojājošās preces vai preces ar īsu glabāšanas termiņu;

9.3.3. iepakotas preces, kas pēc piegādes ir izpakotas un nav piemērotas atgriešanai veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ;

9.3.4. iepakoti video vai audio ieraksti vai iepakota programmatūra, kas pēc piegādes tika izpakota;

9.3.5. parfimērijas, kosmētikas vai tualetes piederumi kodi saskaņā ar kombinēto nomenklatūru - 33.03–33.07);

9.4. Nekvalitatīvu preču atgriešana un maiņa:

9.4.1. Nekvalitatīvas preces tiek aizstātas ar labas kvalitātes, un preces tiek atgrieztas citos gadījumos un saskaņā ar Civilkodeksa 6.363. Un 6.364. Pantu.

9.4.2. Patērētājs var arī izmantot tiesības, kas paredzētas Civilkodeksa 6.363. un 6.364. pantā, ka viņam ir pārdota prece, kuras derīguma termiņš ir beidzies preces pirkšanas un pārdošanas brīdī.

9.5. Maksājums par preču atgriešanu

9.5.1. Atgriežot kvalitatīvas preces, pircējs sedz visas transporta izmaksas, kas saistītas ar to atgriešanu.

9.6. Ja Pircējs ir iegādājies preces, kuru Pārdevējam nav noliktavā vai to trūkst, Pārdevējs atmaksā Pircējam pārmaksu par šīm nepiegādātajām precēm kontā, no kura tika veikts Pircēja maksājums.

10. Nobeiguma noteikumi

10.1 Aizliegts kopēt un publicēt Veikalā sniegto informāciju bez rakstiskas Pārdevēja piekrišanas.

10.2 Veikals satur saites uz citiem interneta avotiem, Pārdevējs neatbild par tajā esošo informāciju vai darbībām, neuztur, nekontrolē un nepārstāv šīs vietnes vai personas.

10.3 Šie noteikumi ir balstīti uz Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

10.4 Attiecības, kas izriet no šiem noteikumiem regulē Lietuvas Republikas likumi.

10.5 Visi strīdi, kas rodas no šo noteikumu ieviešanas, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus izšķir saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem..

Privātuma politika

Kopējā informācija

UAB Eko pirk (tālāk - Datu pārvaldītājs) ar šo privātuma politiku (tālāk – PP) nosaka personas datu pārvaldīšanas nosacījumus, izmantojot Datu pārvaldītāja pārvaldāmas mājaslapas. PP norādītie nosacījumi tiek piemēroti katru reizi, kad jūs vēlaties piekļūt saturam un / vai pakalpojumam, neņemot vērā to, kādu ierīci (datoru, mobīlo telefonu, planšeti, televīzoru u.c.) izmantojat. 

Datu pārvaldītāja rekvizīti:

UAB “EKO PIRK”

Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Viļņa.

Uzņēmuma kods: 302454360

PVN kods: LT100005011712

A/S: LT40 7044 0600 0724 2271

Banka: AB SEB banka

Cenšoties nodrošināt 2016. gada 27. aprīļa Eiropas parlamenta un Padomes reglamenta (ES) Nr. 2016/679, Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likumu, Elektronisko sakaru likumu, citu likumu un tiesību aktu, kas reglamentē personas datu aizsardzības kārtošanu un aizsardzību, ievērošanu un īstenošanu, apstiprinām, ka UAB "Eko pirk" nodrošinot savus pakalpojumus, vadās pēc augstāk norādītiem tiesību aktiem. 

Personas, kas ir jaunākas par 16 gadiem, nevar sniegt nekādus personas datus, izmantojot mūsu mājaslapu (-as) un sociālo tīklu kontus. Ja esat persona, kas ir jaunāka par 16 gadiem, pirms iesniedzot personīgo informāciju, Jums ir jāsaņem savu vecāku vai citu tiesīgo aizbildņu piekrišana un tā ir mums jāiesniedz.

Noteikumos izmantojamie jēdzieni ir saprotami tā, kā ie ir definēti Kopējā datu aizsardzības reglamentā Nr. 2016/679 (ES).

1. Kādu informāciju par Jums mēs apkopojam?

1.1 Tiešā veidā klienta iesniegto informāciju. www.amritaplanet.lv veikalā iegādāties preces ir atļauts tikai reģistrētām personām. Reģistrācijas laikā jums ir jānorāda savs vārds, uzvārds, telefona numurs, adrese. Šī informācija ir vajadzīga, lai būtu iespējams izpildīt klienta pasūtījumu. 

1.2 Informāciju, kā izmantojat www.ekopirk.lv mājaslapu:

 • Ierīces informāciju, t.i., IP adrese, operētājsistēmas versija un ierīces, kuru izmantojat satura/ preču piekļūšanai, parametri.

 • Pieslēgšanās informācija, t. i. jūsu sesijas lietošanas laiks un ilgums, piesprasījumu termiņi, kurus ievadāt mūsu mājaslapās, un jebkāda informācija, kas tiek aizsargāta sīkdatnēs, kuras saglabājas jūsu ierīcē (sīkdatņu politika ir norādīta zemāk).

 • Vietas informāciju, t. i. ierīces GPS signāls vai informācija par tuvākajiem „WiFi“ piekļuves punktiem un mobīlo sakaru torņiem, kas var tikt nodota mums jums izmantojot mājaslapu saturu. 

1.3 Cita mūsu apkopojama informācija. Mēs varam arī vākt informāciju par jums, jūru ierīci vai informāciju par mūsu mājaslapas satura izmantošanu ar jūsu piekrišanu.  Jūs varat izvēlēties neiesniegt mums noteiktu informāciju (piem., informāciju, kas tiek prasīta reģistrējoties www.ekopirk.lv interneta veikalā), taču tāda gadījumā jums var tik liegta iespēja izmantot mūsu iepirkšanos internetā pakalpojumu. 

2. Kādos nolūkos apkopojam informāciju par jums?

 • Piereģistrēt jūs tam, lai varētu izmantot mūsu piedāvāto iepirkšanas internetā pakalpojumu. 

 • Iepikumu groza apmaksai izmantojot izvēlēto ārējo bankas pakalpojumu sniedzēju. 

 • Satura par aktuālām tēmām sūtīšanai (piem. jaunumu vēstuļu)*

 • Mārketinga nolūkos*, piem., piedāvāt individuāli piemērotus sludinājumus un atbalstītāju saturu un sūtīt paziņojumus par akcijām, izvērtēt un analizēt savu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (ieskaitot arī jūsu viedokļa par produktiem un pakalpojumiem vākšanu un klientu aptauju organizēšanu).

 • Lai uzzinātu, kā klienti izmanto mūsu sniegtos interneta pakalpojumus, lai varētu tos uzlabot  un radīt jaunu saturu, produktus un pakalpojumus. 

 • Lai organizētu bezmaksas loterijas, konkursus, spēles vai akcijas, kā to atļauj likumi.*

 • Citos veidos ar Jūsu piekrišanu.*

*Informējam, ka jums ir tiesības nepiekrist vai jebkurā laikā atcelt savu piekrišanu kārtot Jūsu datus  augstāk norādītajos, ar zvaigznīti atzīmētos, nolūkos.  

3. Kam atklājam par jums savākto informāciju?

 • Uzņēmumiem, kas pēc mūsu piesprasījuma nodrošina pakalpojumus, piemēram kurjeru dienestiem vai citiem uzņēmumiem, kas piegādā sūtījumus, bankām/uzņēmumiem, kuri palīdz veikt apmaksas operācijas. Šo uzņēmumu iespēja lietot jūsu informāciju ir ierobežota; tie nevar šo informāciju izmantot citos, nevis pakalpojuma sniegšanas, nolūkos. 

 • Uzņēmumiem, kas palīdz organizēt konkursus/spēles/akcijas, tādiem kā reklāmas aģentūras, mārketinga aģentūras.  Šo uzņēmumu iespēja lietot jūsu informāciju ir ierobežota; tie nevar šo informāciju izmantot citos, nevis pakalpojuma sniegšanas, nolūkos. 

 • Trešajām valstīm, kad to pieprasa likums vai tad ir nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu piedāvātos informācijas sabiedrības pakalpojumus.

Gadījumi, kad varat atklāt jūsu informāciju trešajām valstīm: 

 • lai izvairītos no likumu pārkāpšanas vai reaģējot uz obligāto tiesas procesa prasību (piem. saņemot tiesīgu lēmumu vai lēmumu veikt kratīšanu vai citu tiesas lēmumu);

 • lai apstiprinatu savu darbību likumību;

 • lai pasargātu Datu pārvaldītāju vai UAB Eko Pirk uzņēmuma tiesības, īpašumu vai nodrošinot to drošību; 

 • varam atklāt jūsu informāciju saistītām trešajām valstīm sabiedrību apvienošanas, nodošanas vai bankrota gadījumā; 

 • citos gadījumos ar jūsu piekrišanu vai tiesīgu jūsu piesprasījumu.

4. Ko darām, lai aizsargātu savu informāciju?

Esam ieviesuši fiziskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu mūsu apkopoto informāciju, ko vācam satura/pakalpojumu nodrošināšanas nolūkos. Lūdzu ņemiet vērā, ka neskatoties, ka veicam noteiktus pasākumus Jūsu informācijas aizsargāšanai, interneta veikals, interneta vietne, tiešsaites darījumi, datoru sistēmas vai bezvadu savienojums nav pilnīgi droši.

Jūsu dati tiks aizsargāti 3 gadus pēc dienas, kad pēdējo reizi izmantosiet mūsu pakalpojumus vai saturu. Pēc šī termiņa beigām, dati tiks izdzēsti tā, lai tos nevarētu atjaunot.

5. Kādas Jums ir tiesības?

 • Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (ir tiesības zināt).

 • piekļūt saviem datiem un zināt kā tie tiek apstrādāti ( ir tiesības iepazīties).

 • Piesprasīt koriģēt un, ņemot vērā personas datu apstrādes nolūkus, papildināt savus nepilnīgus personas datus(ir tiesības izlabot).

 • Savus datus dzēst vai apstādināt savu datu apstrādes darbības (izņemot glabāšanu) (ir tiesības dzēst un tiesības „būt aizmirstam“).

 • Jums ir tiesības pieprasīt datu pārvaldītājam ierobežot personas datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgiem iemesliem (ir tiesības ierobežot).

 • Jums ir tiesības pārsūtīt datus (ir tiesības nodot).

 • Trešo valstu mājaslapas, pakalpojumi un produkti mūsu mājaslapā. Datu pārvaldītāja interneta mājaslapā(-s) vai sociālo tīklu kontos var būt trešo valstu reklāmas norādes uz to mājaslapām un pakalpojumiem, kurus Datu pārvaldītājs nekontrolē. Datu pārvaldītājs neatbild par informāciju, ko apkopoja trešās valstis, drošību un privātumu. Jums ir jāizlasa trešo personu privātuma noteikumi, kas attiecas uz trešo personu vietnēm un pakalpojumiem, kurus izmantojat.

 • Uzzināt, kā klienti izmanto mūsu nodrošinātus interneta pakalpojumus, lai varētu tos uzlabot  un izveidot jaunu saturu, produktus un pakalpojumus.

 • Organizēt bezmaksas loterijas, konkursus, spēles vai akcijas, kā to atļauj likums.*

 • Citos gadījumos ar Jūsu piekrišanu.*

*Informējam, ka Jums ir tiesības nepiekrist vai jebkurā laikā atcelt savu piekrišanu kārtot jūsu datus augstāk norādītajos, ar zvaigznīti atzīmētos, nolūkos.

Kontakti:
Ja Jums ir jautājumi par Privātuma politiku, sazinieties ar šiem kontaktiem:
Pa e-pastu: prekyba@ekopirk.lt
Pa telefonu: +370 5 2469501
Pa pastu: Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius

Beigu nosacījumi: